หน้าแรก >  ข่าวทั้งหมด > หมวดข่าวจากสพท.สฎ เขต1
 

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจากสพท.สฎ เขต1 มีจำนวน 49 รายการ

 
วันที่ ภาพ หัวข้อ โดย
กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 3 หน้า
1 2 3 4      
  

 
   
 
 โดย ศูนย์สื่อ สพท.สุราษฎร์ธานี เขต1 (อาคาร 2 ชั้น 2)
 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 Contact Us Tel : 077-273298 ต่อ 21-23  E-mail :
sopin.p@hotmail.com  หรือ charn6144@hotmail.com

     ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : นายพีรพัฒน์ พรหมปาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม